closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rudste

e

§377:

de Conferentie Notul is den

12: Julij ginsereert

§378.

den Heer Gouverneur is van in„

tentie de Hongij en Expeditie

Togt rondsom Ceram te doen

1379:

de Dekruijssingen zullen als den

gereguleert worden

bij ’t Collegie van Jus 380

Aitie een kleine vorandering gemaakt

222

voor hem en Twee onnoosele kinderen het nodige voedsel

te kunnen vinden.

van de gehoudene Conferentie met de Inlandsche Re„

genten aan dit Hoofd Casteel, is op den 9: Iulij een

Notul geformeert, en ter onser sessie van den 12:

daar aan g’inseteert

van de Hongij Joot niets de welden zijnde,

geeven wij uw Hoog Edelens eerbiedig kennis, dat

den eersten teekenaar van intentie is, dit Iaar de groote

Hongij en Expeditie togt rondsom Ceeram te doen,

ten eijnde te ontwaaren in hoe verre de volkeren om dien oord

aan hunne verbintenissen voldoen en afgeweekene, mitsg=s

nog halstarige rebellen na bevinding van zaaken vigoureus

te straffen/

De Pekrusingen zullen onder

dit Togt als daar toe de bequaamste tijd mede

gereguleert worden

Jder de

Collegien is een klijne verandering gemaakt als,

bij de Iustitie hebben wij den Onderkoopman Corne„

„lis Bernard in steevd van den Hospitalier

Lodewijk