closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Lodewijk Hoedt sessie gegeeven.

en bij

en ook bij dat, van H: en 3301

k gerigts zaaken

Huwelijkse en Klijne Gerigtszaaken

is insteede van den Boekhouder Samuel Aan

„aansz: benoemt den mede Boekhouder Hendrik

Schelling -

§ 382.

e

Paccaten of Biljetten g’ Emat

neert zijnde, dan alleen een Advertissement waar

een Advertissement weegens de

prijs der Rijst g’affigeert

bij de prijs der rijst op rd„s 70: 't last gesteld is, hebben wij

de Eer uw Hoog Edelens daar van schuldpligtig ken„

„nis te geeven.

5383

onder

eengeder poten en deet aangende

De Dienaaren hebben wij n dient

men.

aangenomen.

1 Huijs Timmerman.

2: Gerof Smeden

1:

Iong Assistent Van Diderick

Cristaffelsz: die bereeds drie Iaaren

zijn dienst ten genoegen op het secretarij had waargenoomen

3.

twe

1

b

and