closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9 ken„

dienst

m

7

andere daar uijt ontslagen

Twee soldaaten tot metselaats

geslangeert

inde Gagie van eenigd absente 4

afgeschreeven

twee Mattroosen van §385

't scheepje de Jorge orangeboom

agterhaald.

en afgestraft.

den Schriba van Laris s 386

„que Jahn is overleeden.

diePlaats met den Boekhouver

Samuel Adriaansz overvult

223

Soldaten

3:

1„ Mattroos en

1: omloopent leermeester dog daar tegen wederom ontslagen.

1: Inlands Mattroos die zig aan desertie had schuldig gemaakt

met: Confiscatie zijner te goed hebbende gagie voor de Comp:

Twee soldaten zijn mits het groot gebrek tot metselaars

gechangeert.

Zoldaaten

7: Mattroosen en

2:

Grofsmeeden zig absent gemaakt hebbende, is geresolveert

derselver Gagie onder ult=o Iunij I: L: afteschrijven en

tot heeden is nog geene derselve opgedaagt.

Twee Mattroosen van het scheepje de Ionge orange boom

nevens een Mattroos en een Iavaan van het Buijten

Leeven alhier gedoost, hebben zig eenige dagen na het ver

toek dier Bodems op de werf aangegeeven en zijn op den 12„

Iulij verweesen tot een bilslag en in 2: maarden gagie

profisco.

Jn stegde van den te Laricque overleeden Boekhouder Hen„

drik Willem Sahn is weder als geswooren scriba

na derwaards gesonden den Boekhouder Samuel Adriaansz

Den