closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Schriba van Nilas 387:

Den geswooren scribate Hila Josias Gerar

Ouman door den Assistent.

Breemer vervangen.

dus Ouman is door ons verwisselt teegens den Jong

Assistent Christoffel Breemer.

§388:

Den Fiscaal klaggende dat zijn substitut Ian Raan„

to altoos ziek zijnde niet in staat was ten dienst na be„

insteede vanlen zieken, Sedanto heeft

men 7: Lofmeijer tot substitut

van de Fiscaal aangesteld.

hooren waar te neemen hebben wij denselven ontslagen en tot

Mattroos laten te rug treeden; terwijl in dies plaats is aangesteld

den kannonier Jacobus Lofmeijer.

§389:

Ten Zergeant Johan Pieter Rlever aan ons versack

doende om een gunstig voorschrijven ter erlanging van de vacante

vaandrigs plaats hebben wij dit hem, om zijn goed Comporte,

ment en betoonde bravoures niet kunnen weijgeren maar

zelfs tot encouragement voor andere onder officieren toege„

Den Zergeant Iohan PieterKee„

voegt, den titul van Commandeerent zergeant, voor welke

„ver is me

tet

t den

E van Comman

„geant vereert

deekend ze

verrigting wij Uw Hoog Edelens gunstige approbatie

en Word H: W: Ed: ter bekooming ha

imploreeren en tevens ootmoetig versoeken, om gem: kleever

een vaandel voorgedraagen

als an een wakker en vigelant soldaat, met een vaandel

te willen beneficeeren.

n Hoeshouder Aruto 390 Den Boekhouder Fredrrik Libregt Brust: is

heef teneed als gesw: Clercq afge„

tegt.

tot gesooren Clercq van Politie

en

20

te

Dese

endes

bevon