closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

evar

den Jong

gesteld

224

en den Corporaal is tot zergeant en

bevordert

B391. Een Corparaal is tot zergeant bevordert

Dejagie van den onder 2392:

De gagie van den onderkoopman Bernard heb„

koopman Ternard heeft met

den dag van zijn komst Cours genomen

ben wij met den dag van zijn komst in deese Provintie laten

de Jagie van den Overleeden Zijnmm: Io„

Cours neemen; terwijle wij die van een te Saparona uijt

masoa te veel verstrekt Saparona

terug geselkert

den dienst gestelde Jnlands huijs Timmeoman Tomasoa

door de soldij bedienden of liever door versuijm van ’t hoofd Beth

tot ƒ 36: te veel opgebragt het Comptoir Saparoua hebben

laten aanteekenen.

§393.

eenige

esten gaan over

Requesten als,

Een van den Capitain Militair Fabriel Nicolaas

van Heuricke versoekende om verhoging in Gagie.

van den Onderkoopman Cornelis Bernard

versoekende om een bediening

van Johan Pieter Kiever versoekende om een

Saandel.

van den Gegagieerd Lieutenant der Arthillerij Ian

Jansz: versoekende om een gunstige dispositie wegens het

door hem betaalde buskruijt en

van den Chinees Tjec: Thein versoekende om bevrijd te blij„

ven van de betaaling van het ankerage Geld neemen wij de vrij„

„heijd