closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor de afsending van ƒ 394„

dat van den gegagieerd Arthiller

Lientenant Jansz een gunstige

welduijding verzogt

de bewijsen tot het zelve behoorende

gaan over

die over een koomen met het genoteer

„de bij de Memorie van den afgegaeme

Gouverneur van der Voort

welke men verzoek dat Hi:

Ed„s gelieven in te zien

„heijd uw Hoog Edelens in alle eerbied onder de bij

lagen te presenteeren.

ten

versoekende needrigst, dat het ons, gunstigsten mag geduijt

werden, dat wij Hoog derselve weeder occupeeren met dat

van den gegagieerd ordinair Lieutenant der Arthillery

Jan Iansz:, dog overtuijgd zijnde, dat uw Hoog

Edelens alom geroemde menschlievendheijd geene

gunst aan onnoosele en onschuldige ontsegt, zijn wij ook ge„

houden Hoog dezelve niet alleen dit suppliecq, maar

tevens de bewijsen waar op hij zig beroept bestaande in

een berigt van den Capitain Militair Sabriel Nico„

„laas van Geuricke:/ aan te bieden, het welk duijde„

„lijk aantoond, dat in A=o 1774: reeds 6000: lb: onbequaam

buspoeder bij de Arthillerij zijn bevonden, komende dit

ook zeer wel over een met het genoteerde bij de Memorie

van den Heer Gouverneur van der Voort: die wij

versoeken, dat uw Hoog Edelens gelieven in de Zien,

op dat onse behandeling mag gebillijkt werden en een

arm /:buijten zijn toedoen:/ geruineerd oud Comp„s Die,

naar met zijn huijsgesin /: nu hij buijten staat is zig

met iets hoegenaamt te erneeren:/ eenige versplig„

ting in zijne bittere omstandigheeden mag

ginieten.

onder

7„

en

de Te