closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12:

Nel„

nuijt.

00

229

a hoarendeno den 3 ob De Gegagieerdens welke bij deesen hanne

„soeken om de Continuatie hun

over Rust gagie.

dankzegging afleggen voor het genot hunner rust Gagie,

smeeken uw Hoog Edelens groot gunstig, om de

Continuatie van dien

ƒ 399.

Het getal derselve bestaat in 21: koppen blijkens vol„

het Getal word gespecificeert

„gende specificatie

wanneer wat toe lang rust

Eesonte

onder Iongste

gegagi kam„ E Comp: gagie

„lom qualiteit

plaatsen

eene mer getient

1783: A:

45:ƒ

Cavel Fredrik Trend.

60: onderkoopm

van

Amboina

26

Nicolaas Talloo

64:

„Middelburg

1784:

Z:

20:

42:

Jan Iansz

57: Licut der Arth:

_:o

1783:

40:

24:

Abraham van Steenwijk,

15

Loosdregt

58: Boekhouder

20:

1772.

A:

Jochem Hendrik Molts

57:

1769

„besenbroek

Zergeant

12.

33„

Iohannes Smith

Mastrigt

60:

1778:

H:

12:

25:

12:

55:

26:„

A:

1780:

Lambertus van der Kloor

„Leijden

Adam Kortenberg

Z:

Corperaal:

Lijnd:

10

1766:

60:

29:„

1771: A

30.

10:

_=o

„haarlem

Rijsbert Adamsz

1777: R

12

„Langendaal

47:

25:„

_„o

Hendrik Jacob Blech.

1784: Z

25:

54:

10:

Asdorp

_o

Andries Herst

10:

33:

A.

1785:

60:

_=o

„Bamburg

Jan Scherpe

10:

25:

65:

_:o

„herberen

Johan, Benjamin Scholts

10:

26:

1784:

60: Constabelsm

mengerslit

Michiel Krijtser

25„

1785: Z:

63: Canonier

10

Lasane

Pieter Capiront

10:

„Mastrigt

62: steenhouwer

23:„

Michiel Geuke„

A.

—:

60: quartierm:

24.„

D:

10:

1773:

„Zanten

Emanuel Philip

7:

26:„

42: Pollaat

1777:Z:

Parijs

Jan Babtist Cornae

7:

1779: D:

_=o

17:

53

„makseveen

Hendrik Schouten

A:

Adriaan Ajalo

55: V=o Timmerman

Titawaij

10.

1761:

8:

7„

20

„Nieuw Castel

60: Busschieter

Guiliam Strijdsz

1774: Z:

Dienaaren

8400 Buijten bo hier voor genoteerde absent

kunnen