closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Intrest winnende te goed hebbende

vente

Capitaalen

P„r Transport.

52 Tjo Theeseeng

rd:s

12„ ornsiolo

oem Tjinlo

—„

Oen ongto

—:

Oen Gonio.

-„

N70 Hatko

—:„

N 70 Tjongnio.

Sequestratie Pinengen.

Somma

Zynde ’t zelve in volgender voegen uitgeset; als

sp:r Gui ckon

6.„ Casper Domingosz

Pieter krielage

Michiel Roedhap

Claas Dirkst

Helena van Soerden

7„

Michiel Schuijer

Samuel Adriaansz

Elias Jasua Foepenalaij

—„

8: Hendrik schelling

Anthonij Latoepoetij

Faniel Batthazar

Hogreir.

Jochem Hendrik Schado

Hendrik Steeman

David floijo

9:

„„ Jacob Lourens

Adriaan de Croes

Pattij Tomaelij

Jochem Jacob de Prins

10„. Cornelis Hendrik van Capelle

Transporteere

„1.

d:

Di

rd:s

tezaamen

195.- -

10323½

16343.7.

145:19 1/8

47341:¾

14612.¾

14612/8

82:4 7/8

3671:43:½

16035:½

255.

161.12–.

150:

100:—

5424.

100 -

200: —.

16947.-

120 –.—.

109:

200.—.

100:

106

96.04¾

50 -

50

200

50

500.—