closeTerug naar inventaris

Transcriptie

104.

11:

9

PP:r Transport

150:

Carel Godfried Tandemith

642:—.

Adriaan Dias, /: als borg voor den geweesene scretaris van wieringen

300:

Pieter Johannes de veer

100.

Pieter Fockens

50:

Johan Valentijn Heek.—

137:30 1/8

Cassa Contant

Somma Ripd:s 3671:43 1/8

/:was geteekent:/ E Mazel secretar=t /:in margine:/ door ons nagezien en volgens de Boeken

accoord bevonden. /:geteekent:/ A: L: van Hamel, en Joh:s Hogerwaard

Korte vertooning van den Staat der

Diaco„

„ni Armen onder heedigen datum

Primo Maart a=o p=o was het Capitaal der weesen groot volgens Reeckening s=

34786:30:1/8

Teweeten

Aan Cassa Contant

1 Pr:s 786:30:½

Bij de E: Comp:e teegens 3/8 p Cent=o a deposilo

34000 —. —:

Te zaamen als boven

Rrd:s 34786. 10½

De Inkomsten in 12 Maanden of van Primo Maart A:o p=o tot

dato deeser hebben bedragen als

Het gerecollecteerde en uijt de Bussen versamelde in beide gemeen„

„tens

Prd:s 134244½

op de schotels bij 'telebreeren van ’s Heeren H: Avond„

maal als.

In de Hollandse gemeente

:

72.41.

Maleidse

_=o

46: - rd:s

11841:-.

De drie Maandige Collictens als

Bij de Hollandsche gemeente

rd.s

182:7

Maleidse

_o

64.36. ld:

24643.

36336.—.

Het geligte uijt de Armbussen van diverse onder dit

Hoofd Casteel sorteerende Negorijen te weeten.

die van de Negorijen Nussanire en Patoehalat

2545.-.

is

D:o Kilang

13: 31½

_=o Soija boven

339 -

_=o soija beneeden en Mardijka

1419.-.

: Groot Mative

545:

_:o Halong

841:—

_=o Ema

1440.-.

Transporteere A:s