closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transportv:s

die van de negorijen Baguala

_=o Salli

_=o waij

D=o Alang

_=o Koetoemoerij

D=o Nakoe

_=o Hoekoerila

P=e Schary

D=o Roetong

P: Hatalai

_=o Hoekoenaloe

_=o Matoe

_=o Lillebooij Rrd:s 26 dog hier van

9 rd=s voor een behoeftige vrouw

wegens verscheide Testamentaire Dispositie

als

van Nydy Nassa Tianko wed:e van den moors burger Sa„

kumpol Tianko

den Boekhouder Pieter Fredrik Eijke

Petronella Jacobsz weduwe van den Corporaat

Havenbroek

van den geregts Boode Iacob Sahoesilawane

„Baas der Huijstimmerlieden Herman Gu„

Caap Coenraad Volkman

Magdalena Samson gesepareerde huijs„

vrouw van den sergeant in 'sComp dienst

Jacob Helzel

den moors burger kapal Lakoeijen zin vrouw

Mintingal

den moors burger Pattij Tanke

Maria Duis weduwe van den Burger Mar„

cus Samson

weegens de volgende Milde giften als

van den Ed: Manhaften Heer Pieter Dekker Capi„

„tain ter zee in Commando op sComps bodem Buisten

Leeven wegens de Heer Port te Batavia

den Manhaften Heer Paulus Cornelis Swinne

vaandrig der burgen alhier

den secretaris van Justitie d’E. Elias Maze

weegens de Heer Cruijpenning aan de Diaco„

wy geschonken

weegens de volgende Boetens. als

van den Pattij over de Negorij sila Samuel wheille

waar in denzelve in de Hongij Conferentie van an

22: December 1784 is gecondemneert

70

Transporteere rd:s

rd:

725

2

56:

21

3119:½

41:—

10:—„

28:46:

43: 6:—

17:40:¾.

14:33:—

341:—

7:12

1724

1923½

5:

17:4:½„

5: —: —:

224:

1: —.

5: —:—

5—

1:32:

2: —: —:

1:32

316.

rijd:s

1

34430¾

27: 8:—.

206:—:—.

d:

10