closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1785.

15

de Dirk Crristoffelsz:

Credit

om

24:

Ed:

Aan den wagtmeestere Abraham Abrahamsz

2:.16.

24: —:

schrijver Christiaan Voerman.

10

24:

Tot ’t Enkoopen van schryftuijg.

4: —: —.

12„

Inkoopen van water boelis von de wagt en wagtmeesters wooning

4:

Laaten ter aarde bestellen van Twe overleedene burger

wegens het verstrekte aan den Orangkaij van Quaus kanne kanne tot rem„

Jun

17:

14:

„bourseering van ’t randsven of in losgeld voor den burger sergeant Benamin

verElst, die door de Papoen is geroofd geweest vide gequiteerde ordonnan„

140:

—:

„tie van dien datum

volgens ordonnantie van dien datum in Cassa voldaan, tot vergoeding van ’t inlas

Januarij

3:

85

geld van den burger Fredrik verelst, welke almeede, door de Papoen is geroofd

60

geweest

: —:

19:

1785.

D„a Aan den oudsten van Eqnaus Lecolaij gen=t wegens t in losgeld van de door de

Papoen geroofde burger Iacob Simon vide ordonnantie

30: —: —:

Bekostigt tot het maken van Een hut of ligt Huis, zoo tot het houden van wagten

als berging van kalk &w=a terwijl de Burger redout word, vernieuwt te weeten

8: Nannij houte steijlen

rd:s 4: —: —.

69: p:s Partarren

3: 41:—:

15: 42.—:

100: Tibben van Boelis

2:4 -.

950: Adappen tot het dekken in ’t beschotten r 5: 45:-

op de veroverings dag verstrekt

20: Februarij

rd:s 2.

2: kavalij saguwreer

2 36: —„

rd: —„ 06: 5

2 Flessen arak.

Teld

Rspd 311: 18:—.

zo dat nog per Restant blijft . . . . . . . 370: 10: —:

Somma

rd:s 681: 28.—.

/:onderstond/ Amboina Nieuw victoria Den 10: Maij A=o 1785: /: Lager/ Ten mijnen verantwoording

/was getekend:/ D„r Christoffelsz Gabriel van Hoven, I: Lakeman, I:k Bag„

„man, A„s A„o T„s Pwijsel, Pr C:s Swenne kubingeller, C: Samsan, en

S„r Fukoer, /: in het midden stond/ ten mijnen overstaan /:geteekend:/ L: I: Haga fiscaal /:in„

„margine:/ door de ondergeteekende Leeden uijt den Agtbaare Raad van Justitie nagezien/ Geteekent /: C:n

Hoffmann, en I:s M:r Kulk /:Lager/ Jn kennisse van mijt getekend C=l G:s Hindemith psec=r

Accordeert

an selki

Pt