close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0531

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1785.

15

de Dirk Crristoffelsz:

Credit

om

24:

Ed:

Aan den wagtmeestere Abraham Abrahamsz

2:.16.

24: —:

schrijver Christiaan Voerman.

10

24:

Tot ’t Enkoopen van schryftuijg.

4: —: —.

12„

Inkoopen van water boelis von de wagt en wagtmeesters wooning

4:

Laaten ter aarde bestellen van Twe overleedene burger

wegens het verstrekte aan den Orangkaij van Quaus kanne kanne tot rem„

Jun

17:

14:

„bourseering van ’t randsven of in losgeld voor den burger sergeant Benamin

verElst, die door de Papoen is geroofd geweest vide gequiteerde ordonnan„

140:

—:

„tie van dien datum

volgens ordonnantie van dien datum in Cassa voldaan, tot vergoeding van ’t inlas

Januarij

3:

85

geld van den burger Fredrik verelst, welke almeede, door de Papoen is geroofd

60

geweest

: —:

19:

1785.

D„a Aan den oudsten van Eqnaus Lecolaij gen=t wegens t in losgeld van de door de

Papoen geroofde burger Iacob Simon vide ordonnantie

30: —: —:

Bekostigt tot het maken van Een hut of ligt Huis, zoo tot het houden van wagten

als berging van kalk &w=a terwijl de Burger redout word, vernieuwt te weeten

8: Nannij houte steijlen

rd:s 4: —: —.

69: p:s Partarren

3: 41:—:

15: 42.—:

100: Tibben van Boelis

2:4 -.

950: Adappen tot het dekken in ’t beschotten r 5: 45:-

op de veroverings dag verstrekt

20: Februarij

rd:s 2.

2: kavalij saguwreer

2 36: —„

rd: —„ 06: 5

2 Flessen arak.

Teld

Rspd 311: 18:—.

zo dat nog per Restant blijft . . . . . . . 370: 10: —:

Somma

rd:s 681: 28.—.

/:onderstond/ Amboina Nieuw victoria Den 10: Maij A=o 1785: /: Lager/ Ten mijnen verantwoording

/was getekend:/ D„r Christoffelsz Gabriel van Hoven, I: Lakeman, I:k Bag„

„man, A„s A„o T„s Pwijsel, Pr C:s Swenne kubingeller, C: Samsan, en

S„r Fukoer, /: in het midden stond/ ten mijnen overstaan /:geteekend:/ L: I: Haga fiscaal /:in„

„margine:/ door de ondergeteekende Leeden uijt den Agtbaare Raad van Justitie nagezien/ Geteekent /: C:n

Hoffmann, en I:s M:r Kulk /:Lager/ Jn kennisse van mijt getekend C=l G:s Hindemith psec=r

Accordeert

an selki

Pt