closeTerug naar inventaris

Transcriptie

i

en

Ao 1784

1785.

1784

1781

12

14.

20

1.

P„r Transport

Den vandrig der Haarse brniger Sabaar Toekoer

8ber

Vertrekt deze Pantjalling onder den burger David Gerritz, bemand

met nog 14: koppen, na Macasser, met 600: rd„s Contanten Defentie 3: p„s

mitale Draaijbassen van 1. a:, 4: p„s snaph: 5: bott„s met buskruit en 100: p„s

koegels inz„o

retourneert den 30: 7ber: desselven Jaars, voor Negotie aanbrengende, 4: Corg: Gestrcepte

8. d„o Blauwen 5: d:o witte salajerse kledjes, 1: d:o mocc: vreusdoeken, 3: lasten, zout

2: d„o rijst, en 23: Rotten met Indigo, mitsg„s 18: Coppen mansen vrouws slaven;

April

Vertrekt deze Patjalling, bemant met nog 6: koppen, onder den Moor Abdul

Aachmaw, na Cerams binnen Cust, Loehoe, Caijbobo, tanoenob, en

Proe, met 10: p:st Lijwaten in r:t 'sComp:s zort: en 6: Corg: Celassen in 2. defentie

2: p:s snaphaanen, 2: bott:s kremit en 50: koegels

arriveert in Junij te rug met 1050: toem: sagoe en eenige kleinigheeden.

Den Chinees Jouw Kaijseeng

8ber

Onderneemt den burger Anthonij Amthonij, met die vaartuig be„

„mand met nog 19: Coppen, de reist na ’t Gouvernement Maccasser, neemt me„

„de 800: rd„s aan Contant defentie 2: p„s metale Rantakke, 1. ps ijzere

d„o 3: p„s snaph: 2: p: Pieken, 2: p„s Heuwers, 10: lb buskruijt en 200: p:s koegels,

den

23: Decemb: desselven Jaars arriveert dit Vaartuig te rug, beladen met 5: Corq:

Boegineese en 8: d„o gestr: salajereese kleden, mitsg„s eenige kleenighte

„den, voorts. 20: koppen mhand en vrouwslaven,

sedert Foet dit vaartuig nog twee Togten na Bouro en Cerams binnen Cust, vervol„

rende de gewone Binnenlandse Negotie, retourneerende weder beladen

met sager meel en mindere Levensmiddelen,

Junij

Vertrekt den eigenaar hier mede weder, bemant met nog 10: koppen; na de

noord van Ceram tot sawaij, vervoert, 10: parcall: gem: gebl:t, 10: p„s salemp„

d„o d„o 10: pees Wit ch: Linnen, 150: kledjes inz„t 500: p„s Porcelanen, 100 p

parrings 1: Doutt: metsen, en 1: Corgie maccassaarse Broeken, defentie

12: p„s metale Traaijbatsen, 4: p„s snaphaanen 2: _„ Pieken, 1: Houwer

360: p„s koegeld inz„t en 10: p„ ouckruijt;

retourneert den 31: Aug„o met 25000: p„s Taksagoe 200. p„s toem: sagor en 0: mat: Padij

Den Maas ane Jahaat

Het dit Vaartuig is nog geen togt gedaan

Transporteere

1:

2:

1

1:

5:

10:

6:

33

Troot ous

Lasten Jaren

1:

6:

2:

6: