closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:de

3=

d=e

de

3=

van 42: voeten, en hoog 10: voeten is tot in de grond afgebroken.

is dezelve op ’t nieuw op de aangelegde fundamenten van d’E: Beurghelles

weeder opgebouwt.

is de daar bij behorende strijk of swaaijhoek opgemetzelt ter lengte van

24: voeten en hoog 10: voeten.

is de vlugt poort in de flank en de hoek van de Stryk met een verwulverse

opgemetzeld

is in de flank nog opgemetzeld een lengte van 72: voeten en ter hoogte

van 8: voeten.

zijnde genoodsaakt hier mede het werk te staken nademaal de kalk

ten eenemaal verwerkt is, dog werd thans alle voortgang gemaakt on„

de nieuw aangemaakte wal muuren van agteren met aarde aan te vul„

len, en de voorheen aangevulde welke door langheijd van tijd en puurlos

Land zijnde rijkelijk zijn weg gezakt welder op te vullen.

verhopende, hier meede aan de g’eerde intentie uwer wel Edele gestren

„ges te zullen hebben voldaan, bevrijmoedige ik mij met diep ontzag en

verschuldigde eerbied te noemen /:onderstont:/ Wel Edele Gestreng

Heeren /:lager:/ uw wel Edele Gestronges Zeer gehoorsame Dienaar

/:was geteekent:/ Jan Bruins, /:in margine:/ Bouro Defentie adij

Medio Junij A„o 1785:

Aan den wel Edele Agtbaare Heer„

Adriaan de Bock,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Achtbaare Heer

Conform uwel Edele Agtbaare g’eerde ordres hebben de ondergeteekende

Leeden

17.

171.