closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geteekende.

39

Leeden van Justitie deezes Casteels hen vervoegt bij den p=l secret:s van dat

Collegie Carel Godlieb Hindemith, en aldaar het Prothocol, zo wegens

den verkoop van vaste Goederen als overschrijving der geene die met den fidel

Commissairen band zijn beswaard, exact nagegaan en bevonden dat 's Heeren Con„

tingent in een rond Jaar gereekent van ult:o Augustus A: p: tot heeden bedraa„

gen heeft Rijxd„s 599: 33:—: gelijk hier onder gespecificeert, is.

784: 18: Aug=o weg=s verkoop van Een Doussong door den Pattij van Halong Elias

Josua Tupenalai, aan den vaendrig der Burgerij Amelius

Augustus Theodorus Twijfel voor rd„s 50: —.

komt rd:

2:

24: —.

_=o

overschrijving van Een Doussong op de naamen van Abraham

Le kahenila, Helena, Judith, en Paulina Lekahenila getraxeert

en verdeelt in drie perceelen, voor rd„s 100:-

5:

„. 8. Septemb:

verkoop van Een Erf of stuk grond door de Negorij Soija aan den geweesen

M=r knegt der grofsmeeden Johan Jacob Finck, voor rd„s 31: 42.

1: 25:

_:o 15. _=o

d=

van Een stuk Erf door den moorsburger Badoela aan den

affuitmaker Lourens uheillo, voor rd„s 40-.

2:

_„o

d=o van Een Huijs en Erf door den Bode Jan Paulusz: aan Hester

Engel wed=e wonderling voor r0„ 90 -.

4: 24: —:

d=o

_:o 30: _

van Een Huijs en Erf door Tam Junio, wed=ne van den

Chinees Fio Tanko, aan den wioors burger vaendrig Sa„

baar Sukuur voor rd„s 450:

22: 24: —:

—„ 26: 8ber:

d„o

van Een Doussong door de Jylandse vrouw van Halong The„

odora Pakaila, aan den boekh:r en Eerst gesw: Clercq van Politie

d:E: Cornelis Hendrik van Capelle, voor rd„s 125:—.

6: 12.

_=o 17: 9ber:

d„o

van Een Erf of stuk Land door de Negorij Soija aan den burger

Willem de Haan, voor rd„ 30: —.

1: 24:—

_=o 1: xber:

d„o

van Een Tedak en Erf door floventina Jansen wed=re Enko,

aan den Chinees Lim Djoeko, voor rd„s 500.

25: —:

_„o _=o

overschrijving van 3: Doussongs, naamens Sagoe Latuputij, kintal

Saboa besar en wagmetting, aan Elsie de wolf wed=re van In„

„gen voor 18„' 275:

13: 36: —.

_„o 8: _„ verkoop, van Een Pedak en Erf door Sawatij wed=m van den moors.

burger Lakoey, aan den mede burger kamarie Tagal

voor rd„s 50:—:

2: 24: —:

1785: 12: Januarij„

d„o van Een Pedak en Erf door den Chinees boedelmeester Qua Soeko,

aan den Chinees Leau Thonko, voor rd„s 1000:

50

Transporteere

rd„s