closeTerug naar inventaris

Transcriptie

luijten

end van

aange„

45.

overmede verhope aan de geEerde intensie van uwel Edele Gestren

ge ten genoegen voldan te heben en gebruijke de vreijheid mi met

Eerbied te noemen. /:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer /:lager/ rwer

Edele Gestrenge Trouwschuldige Dienar /:was geteekent:/ F: M:r Streck

/:in margine:/ Amboina den 10: Septbr: 1785

Generaale Sterkte der Arthilleristen Hier In ’t Guar„

„niseen Leggende En Present Zeijnde onder medio September A:o 1785:

Extra ord= ord: vuur Bom„ Canno„ ambagts HandLan„

Luijtenant werker bardier niers Lieden „gers

In ’t Casteel Nieuw Victoria.

.1...1....1.6....11.. 37:

op de Subalterne buijten Comptoiren

’t Comptoir Saparoua

de Pest Nussalout

’t Comptoir Hela

„de Post Loehoe

„t Comptoir Haroekoe

_=o Lavicque

1:

_=o Bouro

2:

1:

_=o Manipa

1

„de Post Baquala

1: . . . . . 1: . . 1:. . . .12 . - .11: - - -49:

Commarium

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria dato voorsz: /: was„

getekent:/ F: M: Streck

Generaale Sterkte

Van Soodaanige Ammunitie van Oorlog

als