close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0561

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

luijten

end van

aange„

45.

overmede verhope aan de geEerde intensie van uwel Edele Gestren

ge ten genoegen voldan te heben en gebruijke de vreijheid mi met

Eerbied te noemen. /:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer /:lager/ rwer

Edele Gestrenge Trouwschuldige Dienar /:was geteekent:/ F: M:r Streck

/:in margine:/ Amboina den 10: Septbr: 1785

Generaale Sterkte der Arthilleristen Hier In ’t Guar„

„niseen Leggende En Present Zeijnde onder medio September A:o 1785:

Extra ord= ord: vuur Bom„ Canno„ ambagts HandLan„

Luijtenant werker bardier niers Lieden „gers

In ’t Casteel Nieuw Victoria.

.1...1....1.6....11.. 37:

op de Subalterne buijten Comptoiren

’t Comptoir Saparoua

de Pest Nussalout

’t Comptoir Hela

„de Post Loehoe

„t Comptoir Haroekoe

_=o Lavicque

1:

_=o Bouro

2:

1:

_=o Manipa

1

„de Post Baquala

1: . . . . . 1: . . 1:. . . .12 . - .11: - - -49:

Commarium

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria dato voorsz: /: was„

getekent:/ F: M: Streck

Generaale Sterkte

Van Soodaanige Ammunitie van Oorlog

als