closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vrlijks

zig

1:

1:

1.6:

Aan Den wel Edele Gestrenge Heer

Adriaan de Boek,

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer.

In naarkoming der g’Eerde beveelen uwel wel Edele Gestr: gebruijkt den

teekenaar de vrijheid op ’t Eerbiedigste te vertoonen wat kruijs Expeditie

en andere togten, der alhier aanweesende ’s Comp:s vaarthuijgen, in ’t Hee„

den ten eynde geloopene Boekjaar gedaan hebben, der zelver Betimme„

ring presente toestand, mitsgaders Montuuren van Ammonutie en opva„

rende Manschappen, in voegen; als

De Chialoup Batavias Welvaaren

Is in September Anno passato vertrokken na Manipa, ter overbrenging van

’t opperhoofd en ter afhaal van Houtwerken, vervolgens na Lawaij vertrok„

nen ter afwagting van de Hongijvloot, en van daar geconvoeeert rond

Ceram, verders na ’t desselfs kruijs bestek bepaald in ’t vaarwater tusschen

Saparoua, en Nussalaut van de hoek van oma tot de hoek Titawaij aan

de oost zijde vervolgens drie togten gedaan als een na Manipa, ter

overbrenging van ’t Randzoen en Een Nieuw opperhoofd, Een na Saparoua

ter afgaal van Nagulen en een na Bouro, ter afhaal van de laeding

van ’t Comp: schip D' Zilvere Leeuw, heeft veel rampen geleeden zo

door ’t swaare weer als Hooge Zee, is thans Zeer lek en moet noodsake„

lijk op strand om gevisiteerd te worden; is Aangebouwt in A„o 1779:

Bemandt met

opperstuurman

quartiermeester en

Mattroosen

verte

53