closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

1:

14:

10:

8

141:

55:

55.

142:

12:

p„s

6:

251:

51.

131:

99:

50:

10:

5:

392 lb:

30: dous:

120. ps

10:

Gemonteerd met

ijzere Canons van 3: lb: Cal:

Metale Bassen 1:

Rondscherp 3:

Langscherp 3:

Baskogels

1.

Druijven in Zoort

Handgranaten

snaphaanen

Pistoolen

Buskruijt

Scherpe Pattroonen

Snaphaan en Pistools kogels

Houwers en Scheeden

De Pantjalling De Beschermer

Jn September van Bouro g’arriveert ter overbrenging van den Eijsch vervolgen

in october na Sawaij vertrokken, ter afwagting van de Hongij vloot en van

daar dezelve geconvoeert; Ront Ceram, en in december weeder na Bonoa en

Sawaij ter bekruijsing op de Zeeroovers, daar na nog twee togten na Bouro

gedaan ter afhaal van Lading van ’t schip De Zilvere Leeuw heeft mee

veel rampen geleeden en moet noodzakelijk vervlakt worden; aangebouw

in ’t Jaar 1777:

Bemant met

onderstuurman

Quartiermeester en

Mattroosen

Gemonteerd met

2: lb: Cal:

p:s

van

ijzere Canons

1:

Draaij Bassen.

„:

2.

Rondscherp

2:

Langscherp

„.

Baskogels

2:

Druyven

1.

verte