closeTerug naar inventaris

Transcriptie

50:

374.

289½

6:

4:

6:

p

lb:

p„s

55

Handgraten

Snaphaan en Pistaets koogels

Buskruijt

Snaphanen

Pistoolen.

Houwers en Schieden

De Pantjalling de victoria

Even als de Beschermer met de kruijs en Expeditie togten, vervolgens nog

vier togten gedaan als Een na Lavicque, ter overbrenging van Rijst en

ter afhaal van Nagulen, en drie togten na Bouro ter afhaal van lading

van ’t ’s Comp:s schip d’ zilvere Leeuw tijd mede veel schaade dog eg„

„ter nog sterk aangebouwt in ’t Jaar 1777:

Bemandt met

1.

Bootsman

15:

Mattroosen

Gemonteerd met

ijzere Canons van 2: lb: Cal:

p„s

10:

—„ draaijbassen 1:

8:

Rondscherp 2:

166.

Langscherp

2:

123:

Baskogels

77:

76:

Druyven in Zoort

50:

Handgranaten

400:

Snaphaan en Pisteels kogels

Scherpe, Pattroonen

480:

dous:

Buskruijt

374¼. lb:

snaphanen

p:s

Pistoelen

4:

Houwers en Scheeden

5.

De Pantjalling Delft

Js in medio September van Sawaij en op Manipa g'arriveert, vervolgens in

october na Bouro en Manipa ter overbrenging van den predikant

en