closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

4:

1.

12:

2:

8:

96.

6:

6:

195

12:

12

6:

10:

25:

240

352

90:

1:

8:

2:

1.

1.

1:

1:

1:

4:

66:

57

van de lading van ’t aldaar leggende schip de Zilvere Leeuw, is thans meede lek

door de veel rampen op die togten geleeden, moet almeede op strand; aangelouwt in 1782.

Bemaand met

Bootsman

Europeese

Mattroosen

Javaans

Mandoor

Gemeene Javaenen

Gemonteerd met

p:

Metaale Canone

van 1: lb C:

Yzeve

2:

Druyven loode

2:

bossen

Scherpe Pattroonen

snaphaans

Pistools

p:s

snaphaan kogels

Huwersen scheeden

snaphanen

Pisteglen

Pieken

Handgranaden

Buskruijt

lb:

Rondscherp van 2. lb Cal:

p„s

1:

op de Equipagie werff

Meester knegt der scheepstimmerlieden

Scheepstimmerlieden

kuijpers

Schilder en Glazemaker

Zeilmaaker

kaarte Maaker

Draijer

Bootsman

Quartier meesters

Mattroosen, waar onder 7: Jmpotenten

Vertrouwende hier meede aan de hoog g’Eerde Jntentie van uwer wel

Edele Gestr: voldaan te hebben, zo neeme de vrijheid van met de meeste

Eerbied, en agting te onderschrijven /:lager:/ wel Edele Gestr: Heer /:nog lager:/

uwel Edele Gestrenge. Trouwschuldige Dienaar /:was getekend:/ T: M:

Kulk, /:in margine:/ Amboina adij ultimo Augustus A„o 1785.

Notitie