closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nouue van alle oude Jonge en Aangeplante Sagoe Boomen als Er suc„

„sessive in Comp: sagoe Dousong sijn, met de Gestelthijt Derselver vol„

gens opneenen door den ondergeteekender en den Moorsche Orangkaij van

Loenoe onder heedigen Datum is bevonden.

Naamen Der

Gestelthijd der

e

Perceelen

Perceelen

Hoenipopo den 28: April 1783 geopent

en den 8: Maij 1784: geslooten

350:

200

38.

57:

300: 112:

suijver

La-ala den 4: 9ber: 1784: gecopent.

100.

29:

200 59

Sahuwaij

309:

110:

60:

31:

19.

200:

5:

Kapoetij den 1 Apr: 1785: geoopent

200: 96

vuijl van houd

Henewalet: den 7: Sept: 1784: geopent en

den 8. April 1785. geslooten

4:3

150:

200: 108:

Pauwaij den 5. 9ber: 1784: geoopent en

den 1: Maij 1785. geslooten

80

15:

150: 21:

Menalessi

101:

29.

83.

Anie

132

13:

14: 100 8 150: 24.

Olas.

57:

9:

11:

—:

100:

14:

Sotella

13:

125:

—: 100: 12 150: 23: 50

9:

Waijlessa

150:

46: 83.

suijver

Lokie, den 12: Maij 1785: geoopent

200 108

vuijl van houd

Oche

17

5

83:

100: 19: 100:

Hoelong den 2: Maart 1785: geopent

voor de Compagnie

7:

150:

suijver

250: 94

Duijvelsbosch

6.

5:

—.

seciEla

121:

46: 150 8.

7:

vuijl van houd

Arora

20:

1.

—: —:

150 11:

suijver

Oening

37: 300: 15:

13:

125.

Hotsolpag den 10: Sept: 1784: geoop: voor de Comp:

en den 1: Maart 1785. geslooten

150

158:

61:

91:

Waneteto

65:

150

17:

Taralamaroto

104.

150:

3:

„—

5:

7:

kahoela

21:

6:

98:

vuijl van houd

Kaijbessi

27:

75:

139:

Lahat

109.

500:

39:

suijver

Tanoesang -

43:

200: 12.

oe.

ruijl van houd

7: 10:

49.

—. —: 600:

96:

Lemonboom

9: 3: 3

suijver

Hoese den 28. Junij 1785. gecopent

100

31

=

Somma

1891: 183: 393: 1100: 81: 2210: 234: 1280 274.

1750: 720:

/:onderstond:/

100:

22.

47: