closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

100:– p„s

2:

1.

97.

2:

J:

Bhal

22:

21

1

47:

p„s

59

/:onderstond:/ Loehoe Ter Redout Overburg Adij ultemo Augustus

A:o 1785: /:was geteekend:/ C:o H:k Heusinger en met Moorsche Carakter

Vendutie Gehouden in sComp:s Kleide winkel

ten overstaan van den E: E: opperkoopman Johan

Adam Schilling, en ter Presentie van de or„

„dinaire Gecommitteerdens den onderkoopman Cor„

nelis Bernard, en den Boekhouder Johannes

Dias, alwaar publicq zijn opgeveild en ten gelde gemaakt

de volgende Leijwaten en Cattoene garen Etf:

Op

Anno 1785:

Dingsdag den 2:de Augustus

Guinees Gemeene Gebl: Cust als

D: Heer Hogerwaard . . . rd:s

p„s halve of 1: ps heele

20:

10.

strekt

—:½. d=o

opgehouden van rb:s 12:–. —.

N3.1. p„s —:½.„ d=o

1048: 24:—

24:

1018:

78.

Limdjoekoe

48½.„ d=o

opgehouden voor rd:s 5: —. —.

Photassen

Cattoene garen Jav=s disp„s zoort als

1155.

rd:s

p:s D:E: Heer Hogerwaard â rd„s 55:—. d' Bhaal.

1183.

—.–.

28:

matte voor Banda

Schietekatte

Natte en bedorve Leijwaten 8: ’t schip De Zilvere Leeuw

voor Banda aangebragt, en verkogt ter presentie van de

Leeden van Politie de onderkooplieden Hendrik Martins

en wynand Johannes De Bourghelles

Baftas swatte smalle heele Zourats Teweeten.

rd„

Thetoetk

4: 24-:

p„s halve of 1 heele

2:

Abdien Sabaar

4: 24:

1.

2

4.

24:

Jacob De Sirat

1:

2:

36:-

12

2

4:

9: 36-

Limdjoekoe

2

4:

9: 24:

T Soujanko

2:

4: .

9: 24:—

onkongseeng

4: 2

9: 24:—:

d Heer Bernari

4: 2:

9: 24:-.

Gantjoeko

2

4.

74: —:„ 7d„ 2231: 24: —:

Die Transporteere rd

Baftas Swarte sm: heele

30: ps

—: