closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40:

80:

30: p„s baftas swarte sm: heele die P„r Transport.

4: halve of 2: p:s heele

Abdien Sabaar

Limjkong

4: 2. d=o

d=o

4: 2: d=o

4: 2: d=o

Souwantek

1: –½. d=o

p„s Guinees Bruim blauw Cust halve als.

2: p:s Onkongkeng

2: Gantjoeko

2: den sold:t Johan Chiristoffel Crist

2: d’ Heer Schemering

2: Hogerwaard

2: Jacob Desirat

2: d:E: Fockens

20: d’ Heer Hogerwaard

2: den sold:t David Caspers

20: Limdioeko

2. d’ Heer Strekt

2: onkongseeng

d Heer Hogerwaard

2

den Boode Jan Paul

2:

2:

Jacob de Sirat

Theo Holko

2:

Gantjoeko

2

2 Tantonkong

2: koukiko

Tio Tonko

2:

den Corp=l Jacobus Paul

2:

Gantjoeko

2:

p„s

Deekens Gecattoeneerde groote Zourats als.

1:

p:s D Heer Martens

1: Ian Christoffel Crist

2: Contant

2: den Trompetter Pieterlee

12: d’ Heer Hogerwaard

2: strikt

2: den p:l vaandrig Kever

22: p=s Deekens Die

Transporteere

rd.

rd„s

rd„s

rd„s 2231.

74:

36:—

9.

36

9:

9: 36:

9: 36:

117:

—:-„

4:

21:

21

22:

24:

21:

36:

22:

—:

21:

36:-

22

220:

21:

36:

220:

21:

36:-

22:

22:

22:

12:-

21:

19: 36:—

19:

18

12 -„

19:

36:—

18: 12:—

18:

855:

19: 12:

3:

36.

3:

36.

7: 24:—

7: 24:—

45:

24.

7:

24:—

7

rds 82:24 rd 3203: 24.

24: