closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24:

24.

22:

2:

2:

2

2:

4:

2:

2:

1

1

p„s

61

Dekens Die P: Transport

82:24: rd„s 3203: 24:

rd

den manhafte Pieter Fockens

7: 24.—.

J:o Adsistent Bruins

7: 24:

d=o Alexander Dias

7:24.-.

vaandrig Hocks

7: 24:

d Heer Martens

15:

Lodewijk Meijer de Hofmeester

7. 24:

den sold:t Christiaan Meijer

7: 24:—

Boekhouder Johannes Dias

3:36-:

Zergeant Cornelis Snel

3: 36:

150:

Somma

Rijx

3353:24:

Hier word afgetrocken d’ 5: p=r C=o Provisie ongelden voor ’t instaan der Penn:

167: 32:

½

Rest

Rij

3185:39 ½

/:onderstond:/ Ten mijnen overstaan /:was getekent:/ J: A: Schilling /: in het mid„

„den:/ geteekent:/ .J: Hogerwaard, /:in margine:/ onspresent Geteekent H: Mar„

tens, W J: De Bourghelles, en J: Dias

vendutie gehouden op den 19: Augustus A=o

1785: in ’t Pakhuis op de werff ter presentie

van de ondergeteekende Leeden uijt den

Agtbaare Raad van Politie, alwaar op gevijld en

verkogt zijn Twee Rellen Zeijldoek frans, als.

1: p„s gemijnd door Oeinteseeng voor

Rd=s 11:—. —.

1:

—= Thetoetko

12:36:—.

1

Tezaamen.

Rd„s 23: 36:

/:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria dato voorschreeven

/:lager gevenduceert door /:was geteekent:/ J: Hogerwaard /:inmar„

gine/ onspresent geteekent H: Martens, en W: V: De Bourghelles

Aan

—: