close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pegesier der D arginalen

op de

Dimoonse Buer: Aan

Hun Hoog Edelens

van den 20:e September.

Anno 1787.

Administratien

de Confrontatien van eenige Rapporten en den generaalen opnem gedunt -

eenige abuisen geredresseerd

van de te kort bevondene wapenen

is verantwoording gevordert

den geweesen orangkaija van Hoetermoerij moet nog een zwalp leveren

door den geweezen winkelier Bangeman

is eene ordonn: bij den winkel twee maalen ingenomen

welke thans geredresseert zijn

en het te veel afgeschreevene in Cas voldaan

de acten van Bergtogten zijn geseponeerd

gecommitteerden tot eenige dam: benermd

de Rapporten van den Generaalen opneem

ter confrontatie overgegeevver„

Agterstallen

de gestadige attentie op dit articul:

derd zien dat de pogingen gegrond zijn

ten voordeele rd„s 392: 20: ingenomen

het agterstal is thans niet alleen vereevend, maar ƒ518: 17: 4: te vooren geraakt

Fag 420:

421

4221

423.

424.

425.

426:

427.

370

371.

372