closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aera

Targ: 486:

48.

488.

„: 489

490.

491.

492:

493:

494:

495

59

560:

561:

562:

564:

565

5

567:

568.

56

574.

Eisch

versoek

om een gunttige relerie op den Eijsch

insornderheid de Contanten

en Extract uit den Provisioneelen Eijsch is reeds na Java versonden

pertaling om op de beschreeven en g’eijschte vaartuigen reguarc te slaan

van de g’eijschte arak en zout is geresilieerd

als meede van het buskruit

om reeden als ter zijde

verzoeken aprobatie.

t Restant der Coopmanschappen

Extirpatien

de g'extirpeerde specerij boomen

Volgens specificatie

gesturven en

omgevelde specerij boomen

Fortificatien en Gebouwen

wegens het kruit notoriaal

Hunne Hoog Edelheeden nader te elucideeren

hoe het bukkruit

en het nieuwe Maguazijn zig houd

mitsg„s her het kruyt dat 3: jaren in het oude magazijn legt bevonden

het kruit in ’t nieuwe magazijn w al verder merkelijk in kragt afgenomen, binnen, drie maanden

en het uit het west magazijn ook eenigzinks in drie Jaren

zulx word niet aan de Torgaragendheijd

maar aan de situatie der magazijnen tergeschreeven

de dispositie tot een nadere proeneming uijtgesteld

de gebreeken aan de kruijthuijsen zijn ampel vertoond bij een berigt van strek

versoekt om het als ter zijde te appropieeren

blijven groot genoeg om 25000: lb:s in het nieuwe

en 50000: P: in ’t oude te brengen

de verbetering nog wat uijtgesteld

behalven het Hanne dak

den opziender den werfen

houd staande dat het nieuwe kruithuijs goed is

geeft een ordres over aan st: H. Ed„s gerigtl

Targ

7

7

434

435

436.

437.

438:

439

440

441.

546:

547

383:

—.

384.

385

386:

387.

388.

389:

390:

391:

392.

393.

394.

395

396„