closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Petugien

de politicque als Justitieele Lieden gevoteerd hebbende

agten het onbevoegd over de zaak te richten

met eenige andere Lieden

kennis geeving om andere Justitieele Leeden te benoemen

aanmeiking van den eerstgeteekend - -

geen blijken dat er tot vereeniging gezogt is

geen andere Justieele Leeden te vinden

partijen vaijheijd gelaten zig bij den Agtb: raad van Justitie des Casteels Batavia

te vervoegen

eerbiedig kennis geeving

met overttending der papieren welke dus lange alhier geseponneerd zijn

Bordelmeesteren vergunt om twee Crediteuren

Onder de naam van onbekende weesen inteneemen

de staat reekening van dat Collegie

en burger Krijgt has gaan over

Jenaaren

de Bootsman Hoedap

geeft zijne langjaarige diensten

en veele bezigheeden te kennen.

versoek om quliteit en gagie als sous Luitenant ter Zee

favorabele voordragt, als zodanig, of verhooging in gagie

de meester knegt der scheepstimmerlieden

tot oppertimmerman aangestelde met ƒ 48:

twee jongassistenten

tot absolut assistenten bevorderd

een bombardier tot Extra ord„e vuurwerken

en een Carnonier tot Bembardier na het Regten

een Corporaal tot zergeant aangesteld

de boode van justitieelot soldaat te rug geschre

uit den dienst gestelde dienaaren

de nevenstaande in dienst aangenomen

recerte aan het acte boek:

Dederteurs

geene Deterteurs

Sarg: 486:

487

488.

489

490.

491.

492:

493:

494:

1„

495

559

560:

561.

562:

563:

564:

565

566:

567:

568.

569

574: