closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sarg

396

397:

398.

—:

399

400:

401.

402.

403.

404:

405.

106.

17:

Saaren.

vervolg van Sele

rd„s 1850: op wissel g’accepteerd

verzerk om nonoratie derzelve

de groote Geld kas is na ritantie opgenomen

solicitatie om een gunstige reflexte op den Eijsch van rd„s 120000

waar toe dat geld benodigt zal zijn

aangetoond bij de Calculatieve bereekening

de vendu penn: van verkogte Lijwaten

zijn ingenomen

als meede het kostende van de versonden guineesen

Suarnisben g Miluatren.

de sterkte van het Militaire weesen en

hoedanig schaf orders zijn ingerigt

worden in orig: versonden

het Commande na Banda

is kostgelden randcoen voor ruit verstrekt

en gagie voor een maand

en het zelve Banda aangereekend

het berigt van het Hoofd der Militie en soldij Boekhouder

in welker voege het kostgeld en randcoen der onder officieren en gemeenen te verhoogen is

aanmerkingen van de berigters

die niet aan de baak scapp -½: lb: S: dargs te betalen

40: pond Rijst is, genoeg

gesprek over het een en ander

vervolg

d’ 20: ¼: stv: met de subsicie maakt dat de bakmeester dagelijx goede pijte kan op diosen

Van de verhoging van kostgeld afgezien.

de waat hebbenden officier per ordonn: gelast de ppijze te bezigtigen

en op na de order klaar gemaakt worden

mitsg„s of de kor gereedschappen zuijver zijn

bij dagelijks rapport bekend te stellen

motantie om goedkeuring

de militairen worden in den wapenhandel gemaneuvreerd

Generaale Enonstering

bij generaale Monttering

diengaren meerder bevonden

in het Hospitaal leggende en overleedene dienaaren

8

Jang: 375.

376.

377.

378.

379:

381:

282:

472:

472:

473

474:

475.

476

477:

478

479.

480:

481

1

570:

571: