closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sachten en Domamen

de Pagten zijn op de zelfde conditien als a„o p„o opgeveild:

366:

de gezamenlijke pagten voor A:o 170 7/8. bedraagen 16945:

den Eijk heeft rd„s 18:48: opgebraat

367:

en Heeren gerigtigheid rd„s 10: 15:

368.

en aangestempeld Papier in de Jongste 6: maanden rd„s 649: 30:

369.

of in een Jaar 1021:

Pariecuaere vaarten Handel;

de aanlanden zijnde particuliere vaartuijgen

549.

de Lijsten gaan over

550:

een Chinees Handelaar versoekt in zijn retour na Java

551:

Maccasser te mogen aandoen

ontzegt.

reedenen waarom

552.

eerbiedige vrage of de van hier vertrekkende vaartuijgen Maccasser

niet zoude mogen aangieren - -

554:

Maccaten Billettenen Acvertissementen

behalven het reeds g'emaneerd biljet weegens den uitvoer van duijten

556.

is nog een advertissement gepubliceert

tegen de negorij verlatens die zig als mouritten en gageeren

alle de zulken die hier ter verlof hebben

557:

binnen 1: maand na de afficie zig te melden

die hier gehoren aan den Fiscaal en op de Comptoiren aan d’ Hoofden

sup pane van rd„s 25:

de afschriften gaan over

550

Requesten

Requetten

572:

gunstige reflexie versogt op de overgaande Origineele versoek schriften

Sang„