closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16

te kunnen voldoen.

Zo hebben wij de Hoofden van de Vier specerij Comptoiren

ten eersten aangerecommandeert, voortaan Jaarlijks zo veel

van die specerij bij een te samelen, als maar eenigsints te

bekoomen is, en om dezelve vroegtijdig aan dit Hoofd Cas„

„teel te besorgen.

onder het Hoofddeel van

100 Scheepen en Vaartuigen.

vinden wij ons verpligt UW Hoog Edelens kennisse te

Javanen en 1: balier van het schip geeven, dat 5: Inlandse Mattroosen, waar onder 4: Javaanen

uwerkerke agtergebleeven

en 1: Balier, bescheiden geweest zijnde op ’t schip Ouwerkerk

na het vertrek van dien bodem sich bij den Fiscaal hebben aan„

gegeeven, met versoek om alhier te mogen bescheiden blijven.

§ 331:

Wij hebben in onse bij eenkomst op den 2: Junij op det desweegens

gegeeven Berigt, van gem: officier, deese menschen, dewijl zij

daarom versogten, alhier aangehouden en op de werf laaten

de wierf dienst latendoen

dienst doen.

Bij § 27: en 28: onser voorjaarse advisen UW Hoog Ede

§332.

Eens reeds omtrent den staat der Lijnbaan alhier bedeeld

hebbende, dienen wij thans ten vervolge daar van, dat den

Equipagiemeesters Wolsgaard, ons bij een schriftelijk

Berigt