closeTerug naar inventaris

Transcriptie

afzijn uw Hoog Edelens hier van eerbiedig verslag de

doen, onder aanbieding van des Fiscaals Berigt dat de Bij„

volgens het overgaande berigten

lagen verseld.

§339:

van de thans alhier in waare weesen bevondene vaartuijgen

door den Capitain ter zee en Equipagiemeester Wolsgaard

Bi de origineele overgaande berigten

van de Constitutie v p:s minder

geformeert en na gewoonte de berigten gedient, zijnde, met aan„

vaartuijgen etc: blijkt

wijsing van den staat, het gebruijk, de bemanning en armatur

derzelve, mitsg:s het getal der Ambagtslieden Zeevaarendo„

en impotenden bescheiden op de Equipagie werf„s neemen wij de

Vrijheid die Rapporten in originale order de Bijlagen aftezenden

en in schuldpligtige voldoening aan de ordre UW Hoog Ed

„lens te vertoonen, dat in dit Gouvernement de vinden zijn

dat er thans 4: pantjallings aan han„

Vier Pantjallings waar van

„den zijn

De Victoria Sterk van inhouten, dog van de Zeewormen

en wette mieren gerootelijks door knaagd, is reeds behoorlijk

gecalvaat en gerepareerd en vertreckt tans na Batavia

Delft in A=o 1770: gebouwd is oud in zeer gekraakt, en moet

eerstdaags opstrand gehaald om gerepareerd te worden.

De vriendschap nog reedelijk goed en

De Willem hegt en sterk.

nevens eenige klijne vaartuijg

Een Schouwen

Een d=o op stapel

Een Groote Schuijt voor de Hongij

Een Landschuijt voor de Monsterings bij aankomst en vertrek

van

7.

0

13

een derzelve

Bataviag

de overige

de nodige