closeTerug naar inventaris

Transcriptie

baa

17

van het aan te maken touw werk aangeslaagene en geleeverd wordende touwerk naver te bedee„

zal bedeeld worden

Een

§336:

Aan uw Hoog Edelens bereeds g’elucideert hebbende

de verlegendheid wegens het agter„

„blijven van de Chaloup Batavias

in welke verleegendheid wij ons bevonden hebben, door het weg

welvaaren reeds oedeeld zijnde

blijven van de Chialoup Batavias Welvaaren, die

wij met een Lading zijst en zout, ter adsistentie van het Gouver„

nement Banda, in November A=o p=o derwaards gesonden nog

niet is koomen op daagen.

Thans mogen wij onse reeele bedugting voor het verongeluc„

5337:

word daarom nader g’elucideert

ken van dat vaartuijg met dies opvaarende, voor uw Hoog

Edelens niet verlergen, gemerk wij zeedert het aangeschreevene

door de Ministers van Banda bij Brief van 13:e December

Ao p=s namentlijk: dat zij gem: sloep na seeven dagen te

hebben aangehouden, van daar op dien datum weeder hadden af„

gedepecheert, geene positive bijdingen hebben bekoomen, alleenlijk

loopen de gerugten dat het zelve op een der Papoese Eijlanden

is volgens de gerugten op een der

papoese eilanden gebleeven

zoude zijn gestrand, en de daar opvaarende Europeesen door

de Eijlanders vermoord, egter sonder te weeten op welk

Eijland.

Door een Justitieele Commissie na de ordre de van hier

§338:

geene ongepermitteerde wharen

vertrockene, so ’s Comp„s als particuliere vaartuijgen, seetert

bij visitatien der particuliere

vaartuijgen ontdekt

ult:o Maij tot ult:o Augustus J=t Leeden gevisiteerd en daar in

gpene orgepermitteerde goederen gevonden zijnde, mogen wij niet

afzijn