closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vk rd„s 16

of

21

was 409: stukken zo hebben wij van de eerste parthij versonden:

40: stukken na Hila

40: d=o Saparoua

30: d:o Haroeko en.

30: d=o Laricque, en die Comptoiren aangeteekend teegens

Rd=s 13: 2 stuk, dat ruim 25: p„r C=t advans bedraagd.

tegens rd:s 13: 't stuk

§349:

Terwijl om de verschietende 269: stukken in de winkel niet

als invendibel aan te houden, dat geensints strookt: met sComp„s

belang, zo resolveerden wijt ons besluijt, van den 23: Julij den

den winkelier gequalificeerd om

het restant regen rd:s 13 en 15: ieder

winkelier De Bourghelles te qualificeeren, gem: Lijwaake

van de hand te zetten

successive uijt de winkel teegens Consante betaaling te ven„

koopen, teegens Rd„s 13: die van den Jongste aanbreng, in teegens

Ro„ 15: die van A:o p=o dat ruim 25: p=r C=t voor de eerste en 45:

perct=os winst voor den laaste zal opleeveren

5350:

Dan daar wij ons vlijden dat deese genoomene maat regulen

het gewenschte succes zouden erlangen gaf ons den winkelier

De Bourghelles bij een ampel Berigt te kennen: dat zijne

e winkelier tragt de onmogelijk pogingen om aan de voorsz: order te voldoen vrugteloos

heid te beweeren

waaren en hij geen kans zag die Lijwaaten zelfs voor

voordragt,

tijd

ze

^ in de

de Jnkoops waarde, van de hand te zetten met versoek

P=mo Om bij aanbreng van blauwe Leijwaaten in het volgende

Jaar die met deselve te verkoopen sodaanig, dat die 2. âa 3:

en doed nevenstaamden wonstel„

stucken blauw koop, ook een van deese guineesen teegen

de