closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an Huewer Hoog Edelens van

wij zendispositie ooergelaten

§ 354.

nwinkelier is ook gequalificeerd

in de gemeente met Caneel croten

zeep te gerieven

§355

gter alles ter volkomene goed kiu„

ring van Hunne Hoog delleeden,

§ 356:

de cagul boomen bedraagen

alles 292210: stammen vide

„mentrekking.

22

tinueeren, weshalven wij beslooten UW Hoog Edelens

nadere dispositie hier op in te wagten.

Ook hebben wij gem: winkelier bij die occagie teevens qua„

lificatie gegeeven, om de in de winkel in voorraad leggende

specerijen, als, Canneel, Nooten en foetij, teegens de bepaalde

uitkoops, en de souratse seep, teegen de gewoone prijs, bij

klijne partijtjes te mogen verkoopen nadien 'er onder de

gemeente veele zijn, die zich gaarne met die specerijen

geriefd zagen, dog egter nergens anders bekoomen kunnen

Wij twijffelen dus niet of deese onse genoomens maat„

regulen, om zo veel mogelijk de Maatschappij in dit

tijds gewrigt van eenige winsten te doen gaudeeren, en de

restanten te doen nutteloos aan te houden, daar wij dog

geene apperentie zagen, meerdere advancen op die Lijwaaten

te kunnen behaalen, zullen UW Hoog Edelens vol„

koomen goetkeure verdienen.

Belangende de

Preducten en in de eerste plaats, den staat der

Nagul Plantagien, moeten wij Uw Hoog Edelens ve„

verentelijk vertoonen, het getal der boomen zodaanig

als dezelve in deesen Jaars opgenoomen en bevonden zijnde

evident Consteerd, bij de ondervoegendo.

Samentrecking

an