closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Opf deselve Conditien als in d: p:r de: respective

§366.

Pachien in Domainen met

de Pachten zijn op de zelfde Conditie

als A:o p:o opgeveijld

het einde der maand Augustus laastleeden opgeveild en aan den

eerst mijnende afgestaan zijnde, hebben die gesamendlijk geren„

en de gezamentlijke pagten voor

deert Rijxdaalders 16945:--: of Rijxdaalders 1844:--: meerder

A=o 178 7/8 bedragen rd:s 16945:

dan in Annopassato breedvoeriger te zien uijt het volgende

rendement der Pagten van A=o 1788:

A:o 178 /: A:o 17 3/8 meerder minde

De Arak en Saguweer gemeid door den Chinees Limdjoeko

borgen den Chinees Kohiabko en Tabaarsoekoer

Rd„s 5900: rd„s 6380:1d„ 48018„

Staats Herberg gemeind door den Chinees Limdjoeko

borgen den Chinees Kohiabko en Sabaarsoekoer

26: 26: —„

'T Hoofd Geld der Chineesen gemeind door den Chinees

Tio Theko borgen den Chinees Lomdjoeko en Niehoesing.

650.

700„ 50„

telagten van t Beestiaal gemeind door den Chinees Gus

Loko, borgen Ang Potto en Ojio Heeko.

95:

199:„ 104:

De Topbaan gemeind door den Chinees Tjio Hianko

borgen koijapko en oein oeiseeng.

1200:„

1400:„ 200:„

De Inkoomende in uijtgaande Regten gemeind door

den Chinees Limdjoeko borgen den Chinees Koijapko en Sabaarsoekoer

5600„

6550:„ 950:

De Bazaar gemeind door den Chinees Koijapko borgen den

Chinees Lumdjoeko en Iohaijseeng

1630:„ 1690„ 60:

Somma Rd„s 15101: 2„ 1694:5: 1844:

§ 367: Den in dit Jaar twee maal gedaanen

Eijk van maaten en Gewig

den lijk heeft rd:s 18: 18: opge„

ten, heeft gerendeert Rijxd„o 18: 18: of

„bragt

6: stuijvers meerder

En.

des3

naange

Jongste 6

of in een

„gestadin

cul

and Zoem„

zijn

Ven voord:

—„men

het an

alleer

ƒ 518:8