closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Notitie aanboonende hoo veel de Agterstallen der gerandcoeneerde Eren bij de

van deesen Jaard: als nog sommeeren met aanwijsing dat dezelvs in deesen Jaare niet alleegend zijn,

aangetoond word.

De Negorij Soija volgens aanteekening van Banda per testant van A:o 17870:

's Comptoir Saparoua voegens aanreekening van Banda per

178 5/8:

d=o

do

van hier 3: van Maccasser overgesonden e Jnlanders testant van 3/86

d=o

d:o

Banda herwaards overgesonden in A=o 170 5/6:

eld:

zijnde dit Comptoir daar en tegen ten goede gebragt uijt ’t Capitaal der te vooren de„

gerand

„neesen, Conform Politicquen Raads besluijt van den 28: 7ber a:o p=r

T. Comptoir Hila volgens aanteekening van Banda per restant van A:o 178 3/6:

Ten Goede gebragt als boven

Comptoir Haroeko stond volgens aanreek: van Saparoua den agteren dit 170 7/6:

En gem: Comptoir is als vooren: ten goede gebragt Conform besluijt de dato 28: 7ber: J:

Comptoir Boura volgens aan teekiening van Banda en Ternaten en het alhier

Cassa

„scheide Ceramse orangkaijen p„r restant van A:o 178 7/8:

volgens aangereekening van Banda van A„o 178 7/6:

Ten Goede gebragt uit voorenstaande fonds

d„o overgeleeverde houtwerken welke door de Jnlanders van dit Eijland gekapt

i voorde

ning hunner gerandsoeneerde landsgenooten.

Het Comptoir Manipa volgens aanreik per testant van Banda en t alhier uijta

betaal

Ceramse Regenten de A:o 178 7/6:

Ten Goede gebragt uijt het voorsz: ingevoerde fonds ten voordeele der Gerandsoeneer boine

Hlijft dus den agtbnt gehe„

Daar en teegenstaat de Reekening der gerandsoeneerde Amboineesen met ’t slo

boeken

„teel te vooren voortgevloeid uit ’t daar toe ingevoerde fonds en de armpennir„

Compo

zo dat het agterstal der gerandsoeneerde Amboineesen met ’t sluijten der boeken van

Jaare m

maar zelve nog te vooren geraakt is.