closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

oeneerde Eren bij de Ambonse Handel Boeken d’ A:o 170 57/6: betraagen hebben en met het slot der Boeken

niet alleevend zijn, maar de Reekening der gerandsoeneerde zelve nog iets te vooren is geraakt, gelijk vervoegens

blijft nog per testant

_„o 234: 13/48: ƒ 774: 15:4:

D„o

63:

207:

D„s

18

tstant van

83:¼: 2574:

10 lo

177

146:¼: ƒ 482: 12:8:

49: 3/41: 164: 7:

rla:

D„o 196: 1/20. ƒ 646: 19:8:

vooren os

gerandeceneerde Amboi„

196: 1/20: ƒ 646: 19:8

d„o 30: 7/60: ƒ 99: 14:

30: 3/80: 99: 14:

A:o 178 7/6:

p„s 36: ƒ 118: 16:

28: 7ber: J:

36: - - 118: 46:

het alhier Cassa afbetaalde aan ver„

1

685: 1/28:

D„s

2262:

6: 4:

122: 3/20:

402:

r:d„o 807: 2/320: ƒ 2665: 3:12:

_„o 267: 3/320: ƒ 881:

7:

gekapt en voordeele der Reeke„

293

36: 29/40: . 421.

met

10:d„ 303: 320: 1002: 17: 8: 503: 3/32:

1662: 64:

„hier wijfa

behaalde aan verscheide

D:o 57:¾: ƒ 100:

11: 8:

57:¾: ƒ 190:

van dsoeneefm boineesen

11: 8:

2437.

D„s 738:

10

5/60:

s den agten t geheel

met ’t slde boeken aan de Hoofd Cas„

241

18:12

320.

2955:

895.

armpennier Comptoir Saparoua en Haroeko

reken van Jaare niet alleen verevend

83

518: 17: 4:—

320:

P„s 157: