closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wij

onde

170

ns

„le

rigt

kan

tii

t

27

1372

De Contanten alhier in Cassa geteld bedraagten zij d„o 1850: met d:e gewoond

d:s 1850: opwissel g’accep

4: percent agio, g’accepteerd van den Capitain der zee, en Equipagie op ziender

„teerd

Pieter Wolsgaard:

5376:

welke bedraagen wij versteken, dat uw Hoog Edelens gelieve te laten voldoen aan de houders der origineele of eerste en hier bij

eboek om honoratie derzelve

ingevolge de ordre overgaande duspaicaat wissel brief namentlijk den vice Commandeur en onder Equipagie meester Phi

lip Hendrik de Haart en den scheepen Carel Hendrick Specht

§377:

ve origineele Rapporten weegens den maande lijksen opneem der

groote en klijnne Geld Cassa van primo Junij tot ult„o Augustus

grote Geld kas is na ulantie

opgenomen

laastleeden zijn meede onder de Bijlagen

§378:

Ten vervolge van dit hoofddeel vinden wij ons ook nog verplicht

Colicitatie om een gunstige

reflexie op den Eysch van

uw Hoog Edelens met veel empressement te besolliciteeren

rd:s 120000

om een gunstige reflexie te slaan op onsen Eijsch

van Rijxdaalders 120'000: aan Contanten welke wij

ten aller schraalsten genoomen hebben, ofschoon de afbetaaling

van het aanstaande opulenter G Vagul Tewasch /:zo wij

sustineerden ./. die somma in verro na niet toerijkende zal zijn

§ 379:

Om UW Hoog Edelens ten klaarsten voor te stel„

waar toe dat geld benodige

zal zijn

„len, waartoe wij dat bedraagen voor het aan„

staande Jaar benoodigt hebben vereeren wij ons do

angetoond bijde Calcutatie Calculalive Bereekening

Bereekening

zo tot de afbetaaling der gagien, Costpenningen, item

tot de in Anno 1788: ingeoogst wordende Nagulen en

de dagelijkse uijtgaven, die met de meeste accuratesse inge„

„rigt en het naauwste overleg bepaald zijn, uW Hoog

Edelens eerbiedig te vertoonen.

Cabculative

an