closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 380:

§ 381:

de vendupenn: van verkogte lij„

„waten

zijn ingenomen

§ 382

als mede het kostende van de

versonden guineesen

§ 383:

wegens het kruit historiaal.

Hunne Hoog Edelheeden na=

„der te elucideeren

Dan daar den InLander altoos gewoon is, min der op

te geeven hebben wij de nog hoogst benoodigde Contanten be„

„paald op de hier voor g’eijschte Rijxdaalders 120'000:-„

En wij bevrijmoedigen ons tot uw Hoog Edelens elucidate

nog in deesen te nooteeren, dat de Lijwaalen welke op sComp„s ver

„dutien alhier verkogt en ofschoon aan de koopers 6: maanden

uijtstel van betaaling verleend zijn, dezelve echter na den ge„

bruijke voor Contant bij de winkel boekjes zijn ingenoomen

Telijk ook indiervoegen zijn ingenoomen de 140: Stuks gur

neesen Compagnies oude soort van den Jongst aanbreng wel

ke ter verkoop na de Vier Specerij Comptoiren zijn versond

onder het Caput van

Fortificatien en Gebouwen,

en principaal weegens de facheuse zaak van het kruit het„

tarraak, welke zijn oorsprong genoomen heeft door deezel

van het nieuwe kruijt Maguazijn aan de oostkant deeses

Casteels UW Hoog Edelens in onse eerbiedige voorjaard

advisen van den 15:e Junij L: L: van § 119: tot 141: reeds omstandd

beschreeven hebbende, zullen wij om de geschikte Coherentie in 't

oog te houden Hoogst dezelve deese zaak betreffende ons

dit Hoofddeel nadere elucibatie geeven.

Wij

Hoe het bu„

in het nieu„

houd

mitsg:s hoek

„ren in heto

ligt bevon

oes krmnite„

„gazijn is a

in kragt

drie maar