closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en het uit het oude magazijn A=o 1784: niet geprobeert en in ’t Maguazijn aan de west

ook eenigsins in 3: Jaren

ersoekt om„

zijde geborgen zijn, 10300: lb: meede bevonden wierden benee

approprie.

„den de 60: voeten en 1300: lb: beneeden de 20: voeten te

slaan.

§ 388:

Hier uijt en uijt de vermindering van de eerste parthij doet

ons opmerking, dat het bederff niet zo zeer aan de zorger

zulks word niet aan de sorgd„

„dragenheid

gendheid, maar aan de sleg te gesteldheid der kruithuijsen

waar aan de situatie der ma„

tijven groot

alhier moet worden toegeschreeven, wijl men in de tijd van„

„gazijnen toegeschreven

in het niet

50'000: lb: 1

bij na vier maanden en selfs wel drie maanden bevoore

gen

geen de minste reegen maar wel swaar het te gehad heeft.

§ 389:

Weshalven wij de finaale dispositie hier over surcheerde

de dispositie tot een nadere

proefneeming uitgesteld

tot men in’t najaar een nadere proef sal hebben genoomen.

everbeetern

gesteld

1390.

Intusschen blijkt ons uit een ampel Berigt van den Lie

„tenant der Arthillerij Htrick, dat in de Resolutie

van den 2: Junij g’insereert is niet onduister, aan wat

de gebreken aan de kruithuijsen

gebreeken de kruijthuijsen laboreeren wat 'er tot Consersehalven het„

zijn ampel vertoond bij een be„

„rigt van strek

„vatie van het nog aan handen zijnde buskruijt zoude die„

„nen in ’t werk gesteld te werden, mitsg„s versoek om

eene dadelijke werkstelligheid:

den opsin

§ 391:

Deese zoude volgens sustenue van gem: Lieutenant,

zonder veele kosten konnen geschieden, met over de berd„

kruijt Maguazijn en zo aan de oost als: Westkant,

panne