closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

„staat zijn, onse te marques daar neevens te kunnen geeverd.

voegen

§ 398:

Im uW Hoog Edelens instusschen van den onhoud

van voorm: addres niet onkundig te laaten, zo hebben wij

op de behandeling van het bij

het zelve ter Resolutie van den 2: Junij laaten in seteeren

resolutie ingelijfd addres

en wij twijffelen niet, of uW Hoog Edelens zullen deese

word goedkeuring versogt

onse behardeling met eene volkome goedkeure gelieven te

bestempelen.

§ 399: In onse bij een komst van den 31: Augustus J: Leeden produceer,

het gewaagde berigt van ge„

den den Eerstgeteekende het Berigt van de gecommitteerden

„committs ingekomen

die gelast waaren een nadere preuv te neemen van het

int

in toost Maguaszijn geborgen buskruijt.

S 400:

Het zelve in de Resolutie van dien dectum g’insereerd zijnde

n ter resolutie ingelijkd

zullen wij in deesen alleenlijk onse aanmerkingen order

het oog van uw Hoog Edelens vertoonen, te weeten; dat

het zeer speculatief is, dat de meeste vatjes die boven de

60: voeten tans mierder, en die onder de 60: voeten tans

meerder geslaagen hebben, dan de bij voorige reijse gedaane

gegronde aanmerkingen ge„

preuve, waar uijt men niet ongegrond veronderstellen

vallen bij resumtie

moet, dat het kwaade met het goede kruit:s gemelleerd ge„

worden, om het op een alloij to brengen.

Dan daar wij niet in het zekere kunnen g’informeerd

5 401:

worden hoedaanig het hier meede geleegen zy hebben wij

ter

Jn