close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0067

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

„staat zijn, onse te marques daar neevens te kunnen geeverd.

voegen

§ 398:

Im uW Hoog Edelens instusschen van den onhoud

van voorm: addres niet onkundig te laaten, zo hebben wij

op de behandeling van het bij

het zelve ter Resolutie van den 2: Junij laaten in seteeren

resolutie ingelijfd addres

en wij twijffelen niet, of uW Hoog Edelens zullen deese

word goedkeuring versogt

onse behardeling met eene volkome goedkeure gelieven te

bestempelen.

§ 399: In onse bij een komst van den 31: Augustus J: Leeden produceer,

het gewaagde berigt van ge„

den den Eerstgeteekende het Berigt van de gecommitteerden

„committs ingekomen

die gelast waaren een nadere preuv te neemen van het

int

in toost Maguaszijn geborgen buskruijt.

S 400:

Het zelve in de Resolutie van dien dectum g’insereerd zijnde

n ter resolutie ingelijkd

zullen wij in deesen alleenlijk onse aanmerkingen order

het oog van uw Hoog Edelens vertoonen, te weeten; dat

het zeer speculatief is, dat de meeste vatjes die boven de

60: voeten tans mierder, en die onder de 60: voeten tans

meerder geslaagen hebben, dan de bij voorige reijse gedaane

gegronde aanmerkingen ge„

preuve, waar uijt men niet ongegrond veronderstellen

vallen bij resumtie

moet, dat het kwaade met het goede kruit:s gemelleerd ge„

worden, om het op een alloij to brengen.

Dan daar wij niet in het zekere kunnen g’informeerd

5 401:

worden hoedaanig het hier meede geleegen zy hebben wij

ter

Jn