closeTerug naar inventaris

Transcriptie

word van van Guericke in dis„

„creet opgenoomen

5412:

en oneerbiedig beantwoord

voor het een en ander aan A: A:

in deesen kennis te geeven

5413:

en aan A: H: prudenter oordeel

en equitabele dispositie gedepe

„cheerd gelaten

§ 414:

is onder tussen gelast

hem geweigerd was zijn hier voor aangehaald berigt

weegens de Constaalaber van het Buskruijt, Hoog

„deselve aan te bieden en hij dus niet voorneemens

was, daar inne eenige verandering te maaken.

Dat den Eersten teekenaar door deese oneerbiedige werg

ring te sterk g’ledeerd was, om het Langer met eene en„

kelde te proche te passeeren dan dewijl het Request van

van Guericke om naar Batavia verlost te worden,

teets onder de voorjaarse Papieren was afgaan, den Eerst„

geteekende het gepast oordeelde, van dit een en ander UW

Hoog Edelens in eerbied kennisse te geeven.

zo als hij thans onder aanbieding van ’t voormeld Berigt,

eerbiedig de vrijheid neemt, dit een en ander in deesen

onder het oog van UW Hoog Edelens te brengen en

aan Hoogstderselver prudenter oordeel onderdanigs

gedefereert te laten, de dispositie tot tefrenatie van

al zulke en zoort gelyke meduren van dienaeren die

zig toeleggen, om een Gouverneur in het hem door UW

Hoog Edelens opgedraagen gesag steeds to vilipen„

deeren.

Ten vervolge hier van, mogen wij niet afzijn uW Hoog

Edelens de vereijschte elucidatie te geeven dat wij intusschen

den meermelde Capitain Militair en opziender der

werken.

onderhand.

afte maken

en niets ber„

de ingekog

„broken

en de bruit

ingenoo

de oude

rd:s 165:

de Afschrij