closeTerug naar inventaris

Transcriptie

V Hoog

tussche

r

34

werken Van Tuericke, bij Extract van ons be„

sluijt van den 31: Augustus J: L: g’ordonneert hebben, de

onderhanden zijnde werken ten spoedigsten afte maaken en

e onderhanden zijnde werken

afte maken

geene andere eerder en buijten voorkennis van den Gou„

n niets bevorens te erigeeren

verneur onderhanden te neemen.

Onder

§ 4C:

J=

inmeragien en Alpa„

1

„ratten geene bysondere aanhaaling vereijschen.

„de, noteeren wij alleenlijk dat de ingekogte Huijsen alle

reeds afgebrooken zijn, en waar van bruijkbaare Mete„

de ingakogte huisen zijn afge

„broken

riaalen ter verantwoording van den opziender der werken

Van Puericke navolgens zijne ter Resolutie van

den 31: Augustus g’insereerd Berigt onder zijn Adminis„

en de bruikbare materialen

ingenoomen

tratie zijn ingenoomen.

1416:

Terwijl uijt een ander meede ter Resolutie ingelijfd Berigt

van den kleijn Cassier Bourghelles en Soldij Boekhouder

Koenes Consteerd, dat uijt den verkoop der oude Mate„

riaalen van voormelde Huijser geproflueerd zyn

de oude materialen hebben

rd:s 165: 45: gehaald

Rijxd„s 165: 45: welk montant in Cassa is overgebragt

Onder het Hoofdeel van.

§ 417:

de ofschijangenberdaanen n en Afschrijvingen behalven

het