closeTerug naar inventaris

Transcriptie

twee slaven

de bmspoillagie

en buskruit

nevens onbequame

en wapenkamers goederen

Een

byn

het bij onse voorjaarse Advisen voorkoomende ver„

„toonen wij na gehoudenis dat de afschrijvingen hebben

bestaan in.

Op den 28: Iulij.

Haave kind aan de kinderpokjes en

Manslaaf door ouderdom overleeden.

Den 31: Augustus

De gepermitteerde spillagie op de verstrekte goederen uijt

de Hoofd Administratie in de Jongste 6: maanden en

Het verschootene en verspiede buskruijt tot

1917:¼. lb: aan dit Hoofd Casteel

114: Op de Pantjalling De Victoria.

68 ½.

Vriendschap

d=o

61:

do

. Willem.

3: p„s rondscherp op de Pantjalling de victoria mitsgaders

de goederen die in den loop van het Jongste boekjaar in

den dienst zijn onbequaam geraakt waar van de Mem„

rie ingeschreeven is bi de besluijden van den 8. deeser.

Neevens 1: Houwer granadier en 1: port Epee van den soed:

Joseph Gaspersz:, welke van Hila na de Post Loehoe

overvaarende, door het omslaan van het vaartuijg is

verlooren geraakt.

Daar