closeTerug naar inventaris

Transcriptie

twee slaven

de bimn spillagien

en buskruit

nevens onbequame

en wapenkamers goederen

het bij onse voorjaarse Advisen voorkoomende

„toonen wij na gehoudenis dat de afschrijvingen heb

bestaan in.

Op den 28: Iulij.

Een

saave kind aan de kinderpokjes en

Een Manslaaf door ouderdom overleeden.

Den 31:' Augustus

De gepermitteerde spillagie op de verstrekte goeder

de Hoofd Administratie in de Jongste 6: maande

Het verschootene en verspilde buskruijt: tot

1917:¾. lb: aan dit Hoofd Casteel

114: Op de Pantjalling De Victoria

d=o

68 ½

Vriendschap

do

61:

Willem.

3: p„s rondscherp op de Pantjalling de victoria n

de goederen die on den loop van het Jongste boekja

den dienst zijn onbequaam geraakt waar van

rie ingeschreeven is bij de besluijden van den 8: deese

Neevens 1: Houwer granadier en 1. port Epee van d

Joseph Gaspersz:, welke van Hila na de Post

overvaarende, door het omslaan van het vaart

verlooren geraakt.

Daar