closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„zonden, weshalven het sluijsen der Negotie boeke

wel weder naar de order geschieden kan

§431.

Dan daar hier door eenige kinder in het

hier door is eenige im„

pedimenten toegebragt

zo vroegtijdig sluijden als na gewoonte is

toegebragt, en wij wel genoodzaakt zijn, de Pan„

„tjalling de Victoria om de errequlaire mons„

„son, wat vroeger als na gewoonte te depecheeren,

en men is genoodzaakt

dezelve daar na niet hebben willen ophouden

de Pantjalling vroeg

„tijdig te depecheeren.

maar best gedagt, het vertoog der Lasten en

weshalven het vertoog

Winsten bij de eerst voorkoomende geleegenheijd

der Lasten en Winsten

hij na der eenige zul overgaan

over Maccasser uw Hooq Edelens aan te bieden

§432

zo meede de aantooning der Generaale

Gelijk ook de aantooning

restantin onder ultimo Augustus laast

der Generaale Bestanten

„leeden, versoekende dat uw Hoog

oos

Edelheeden in dese voorzorg zullen

gelieven genoegen te neemen, te meer, om

dat door het achterblijven van dit ons eerbiedig

schrijven UW Hoog Edelheeden zo wel als

men hoopt op H: H: Ed

Wij, in de uijtterste verleegenheijd zouden woraen

goedkeuring in deze

voorzorgt

Gebragt

De

tot de Confro

„ken

gecomn

de beantwoo

meg ceten

Eijsten

en ops

morie

is ver

vertoe