closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 436:

tot de Confrontatie der soldij boe„

„ken

gecomm: benoemd

5434:

de beantwoorde soldij memorie

anexextract uit de monteerings

Eijsten

en extract patriase soldij me

„morie

is versonden

versoek

38

D0

Soldij Boeken a et Camn

ments de A=o 178 / onder ult:o Junij Jongst leeden

behoorlyk geslooten zijnde, hebben wij als gecommitteer„

dens tot examinatie en Confrontatie derselve benoemd

den Fiscaal Van Hamel en Winkelier de

Bourghelles, van wien wij eerstdaags het Berigt

de gemoed zien.

Onder dit Hoofddeel mogen wij niet voor bij gaan

te noteeren, dat wij van onsen soldij Boekhouder ontfangen

hebbende, de beantwoorde soldij Memorie nopens eenige

vraag poincten van het Hoofd over ’t Generaal soldij„

Comptoir Finkelaar dato 5: xber: 1786: annex een

Extra uijt de monteerings Leijsten van den Majoor

Schnijder van den 1: xber: 1785: en ult=o Maij 1786:

neevens het antwoord op een Extract uijt de soldij

Memorie gevateerd Hoorn den 3: September 1785:

houdendo elucidatie nopens den soldaat Cornelis

Overstraate van 's Hage, deselvo bij onse voorjaar

„so Advisen van den 15: Junij onder do soldij Papieren

na Batavia hebben overgesonden.

Wij bevrijmoedigen ons, met alle ompressement UW Hoog

Edelens te besolticiteeren, om de goed gunstige Voldoening van onsen.

Formeelen