closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

de.

t„

We

de

by

Gel

der

11

1435: Formeelen Eijsch van benoodigt hee

om een gunstige reflexie op

den Eijsch

den van A=o 1788: bij welker inrigting wij verseekeren met alle

overleg te werk te hebben gegaan.

§ 436:

Insonderheijd de daar bij voermelde Contanten, gerigt: na het

hij

poe insonderheid de Contanten

aanmerkelijk Nagul Gewasch, ten einde men de armie

Ingeteekenen deeser Provintie eenigsints daar meede kannen te

gemoed koomen

Eysch Nagis.

Restant

Den verhier Vertier in 't

voor.

voor

sing

aan Contan

boek jaar

in 5 Jaaren

voor

A:r

van A

Anno

ten onder

door den

p=m

7ber

1787

1790:

1789:

1788:

anderen

1787: zo aar

dit Hoofd

Casteel als

de respective

buijten Comp:

forten.

Diverse specien, als

Contanten en

Rs7

„198027: 9: rd 215758: 44: /b 172234:3: rd„s 120'000:

Dusaten Goude Nederlands

Rd=s 11000: ƒ4000 p„s

Ducatons Zilvere gecartelde

55500:„ 33300:

25000: 40000: Aan Zilvere Ropijen heele en halve

12500: 80: zakken Paijement nieuw Nederlands aan

schillingen en dubbelde stuijvers

Duijten,

12: vake

6000

Ruimbenoodigt zo tot de huijshouding a

120000„

afbetaaling van rd„s 3106. khaken gare

„fel Nagulen.

Cormandelse Lerwaeten

6: pakk: Guinees bruin blauw 3: Z=t portondros

6

6:

207:

p„s 954:

d=o gem gebl: 3: Jaggernaikp„s

6:

6

5:

212:

336½:

5.65:

d=o

_.o d:o ruwe 3:

2:

2:

2

345:

36

6:

Salemp„s bruin blauw 3:„ paktsnovos

4:

4:

879:

d=o

Parcallen d=o d=o 3:

4.

4:

4

800:

1

d=o

d=o gemeene gebl: 3:

4.

4:

4.

1358:

Mockissen bruin blouw C. d:s 14: Caal.

2:

2.

4:

1005

7

300:

d=o

18:

1:

1:

2:

Deekens gecattoeneerde kleene tust

2:

2:

2:

35:

45

142:

verte

9

5.7a

140.

an